Ana Sayfa***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )----

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

10 Kasım 2015 - 15:49 www.borsagundem.com

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01/01/2015-30/09/2015
Mali Tablonun Verildiği Otorite : VERGİ OTORİTESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni : GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASI
Mali Tablonun Verilme Tarihi : 10/11/2015


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 01/01/2015-30/09/2015 dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde ibraz ettiği gelir tablosu ekte sunulmuş olup, söz konusu gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=480954


BIST