Ana Sayfa***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )----

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

09 Kasım 2015 - 21:24 www.borsagundem.com

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014 01.07.2015 - 30.09.2015 01.07.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 17 71.306.988 76.630.503 35.245.359 37.752.883
Satışların Maliyeti (-) 17 -57.668.290 -66.301.808 -28.997.473 -32.705.681
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 13.638.698 10.328.695 6.247.886 5.047.202
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.256.577 -5.141.769 -1.713.077 -1.583.694
Pazarlama Giderleri (-) -6.783.951 -6.905.497 -2.242.134 -2.380.956
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 19 3.111.500 2.627.881 1.536.949 350.613
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 19 -855.981 -2.816.550 -106.809 -212.830
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 3.853.689 -1.907.240 3.722.815 1.220.335
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.557.941 1.730.210 524.623 587.100
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -470.910 -98.799 0 -73.046
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 4.940.720 -275.829 4.247.438 1.734.389
Finansman Giderleri (-) 20 -13.019.136 -8.187.977 -6.336.271 -3.205.941
Finansman Gelirleri 20 1.639.385 5.084.816 213.549 3.742.919
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -6.439.031 -3.378.990 -1.875.284 2.271.367
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri 216.700 -1.224.772 211.551 -511.476
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 21 216.700 -1.224.772 211.551 -511.476
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -6.222.331 -4.603.762 -1.663.733 1.759.891

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI -6.222.331 -4.603.762 -1.663.733 1.759.891

Dönem Karı/Zararının Dağılımı -6.222.331 -4.603.762 -1.663.733 1.759.891
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 130 656 605 761
- Ana Ortaklık Payları -6.222.461 -4.604.418 -1.664.338 1.759.130

Pay Başına Kazanç 0 0 0 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 22 0 0 0 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç

DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -192.375 8.116 -148.037 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 14 -240.469 10.145 -185.046 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 48.094 -2.029 37.009 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 21 48.094 -2.029 37.009 0

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR -192.375 8.116 -148.037 0

TOPLAM KAPSAMLI GELİR -6.414.706 -4.595.646 -1.811.770 1.759.891

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -6.414.706 -4.595.646 -1.811.770 1.759.891
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 130 656 605 761
- Ana Ortaklık Payları -6.414.836 -4.596.302 -1.812.375 1.759.130http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=480815


BIST