Ana Sayfa***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )----

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

09 Kasım 2015 - 21:24 www.borsagundem.com

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 30.092.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 108.139.375 72.462.429
Nakit ve Nakit Benzerleri 3 6.456.813 7.753.168
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 22.251.216 16.210.965
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 22.251.216 16.210.965
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 3.577.443 544.598
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6 3.577.443 544.598
Türev Araçlar
Stoklar 7 62.532.321 36.082.215
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 8 1.647.477 1.946.285
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar 15 11.674.105 9.925.198
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 99.386.119 103.143.784
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9 37.462.410 40.824.667
Maddi Duran Varlıklar 10 61.921.742 62.267.990
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.967 51.127
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 1.967 51.127
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 207.525.494 175.606.213

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 113.722.441 68.638.738
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4 46.152.774 31.416.380
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4 6.775.049 6.552.028
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 39.452.364 13.456.652
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 39.452.364 13.456.652
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar 10.265.266 8.849.975
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 23 8.323.232 7.854.202
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6 1.942.034 995.773
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 8 9.414.416 5.832.801
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15 1.662.572 2.530.902
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 43.287.010 50.036.727
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4 32.575.697 37.606.321
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 8 7.882.181 9.424.346
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.304.696 2.216.830
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14 2.304.696 2.216.830
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21 524.436 789.230
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 50.516.043 56.930.748
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 50.515.542 56.930.327
Ödenmiş Sermaye 16 55.600.000 55.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları 16 23.412.213 23.412.213
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 16 1.199.850 1.199.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 12.579.313 12.771.688
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 10 12.947.069 12.947.069
- Diğer Kazanç/Kayıplar
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları -367.756 -175.381
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16 110.959 110.959
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -36.164.332 -24.381.616
Net Dönem Karı/Zararı -6.222.461 -11.782.767
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 501 421
TOPLAM KAYNAKLAR 207.525.494 175.606.213http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=480814


BIST