Ana Sayfa***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

09 Kasım 2015 - 18:03 www.borsagundem.com

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 4.976.915 9.814.205
Dönem Karı/Zararı 2.946.740 10.581.349
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 10.831.414 8.862.938
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10 7.685.279 7.012.473
- Şüpheli Alacak Karşılığı 5 58.743 93.104
- Kıdem Tazminatı Giderleri 15 895.489 601.778
- Faiz Geliri 21 -395.849 -579.884
- Faiz Giderleri 21 2.299.537 1.544.022
- Maddi Duran Varlık Satış Zararı/(karı) -55.446 1.541
- Kullanılmamış İzin Karşılığı 14-15 58.329 98.431
- Diğer Karşılıklar 285.332 -53
- Dava Karşılıkları 97.452
Finansal Borçlara İlişkin Kur Farkı -5.926
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -8.425.824 -7.199.368
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -11.150.672 -1.625.804
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -20.725.079 -8.041.227
- Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 31.020 -24.837
- Diğer Dönen Varlıklar -6.561.871 -2.915.283
- Peşin Ödenmiş Giderler 351.991 2.668.288
- Uzun Vadeli Diğer Alacaklar -32.700
- Ertelenmiş Gelirler 90.002 212.899
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 364.488 46.000
- Diğer kısa vadeli karşılıklar ve diğer yükümlülükler 172.398 -15.812
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 29.034.599 2.496.408
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 5.352.330 12.244.919
Ödenen Temettüler
Ödenen Personel Prim Karşılığı -253.955
Ödenen Kıdem Tazminatı 15 -693.672 -1.730.428
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 572.212 -700.286
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -13.559.148 -10.963.697
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri -55.446 16.309
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10 -13.899.551 -11.559.890
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 395.849 579.884
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 23.536.788 -10.402.619
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Finansal Borçlardaki artış /(geri ödeme),net 30.181.891 -9.317.945
Temettü Ödemesi 18 -7.460.450
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz 815.347 -1.084.674
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 14.954.555 -11.552.111
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 14.954.555 -11.552.111
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 11.041.063 24.728.941
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 25.995.618 13.176.830http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=480351


BIST