Ana Sayfa***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )----

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

09 Kasım 2015 - 18:03 www.borsagundem.com

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Olmayan
Dönem 30.092.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 174.611.133 122.487.862
Nakit ve Nakit Benzerleri 3 25.995.618 11.041.063
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 68.782.994 48.116.658
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5-11 763.890 1.543.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 68.019.104 46.573.658
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 3.200 34.220
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.200 34.220
Türev Araçlar 4 234.411
Stoklar 6 57.336.986 46.186.314
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 7 1.890.059 2.262.579
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 8-17 107.771 679.983
Diğer Dönen Varlıklar 9 20.494.505 13.932.634
ARA TOPLAM 174.611.133 122.487.862
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 119.170.420 112.960.558
Finansal Yatırımlar 52 52
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 33.016 316
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 33.016 316
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 300.000 300.000
Maddi Duran Varlıklar 10 117.836.579 111.522.156
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 979.467 1.137.257
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10 979.467 1.137.257
Peşin Ödenmiş Giderler 21.306 777
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 293.781.553 235.448.420

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 133.612.349 79.507.138
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4 9.187.553 7.071.510
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4 23.772.869 10.461.245
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 87.314.822 58.280.223
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5-11 41.415.999 26.284.952
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 45.898.823 31.995.271
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12 2.128.185 1.763.697
Diğer Borçlar 7.256.995
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 18 7.256.995
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar 4 619.337
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 13 971.959 881.957
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.290.628 910.617
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14 983.137 771.176
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14 307.491 139.441
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16 1.070.001 137.889
ARA TOPLAM 133.612.349 79.507.138
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 50.578.283 29.023.734
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4 37.311.597 18.765.102
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar 4 3.204.554
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.951.521 4.244.868
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15 4.951.521 4.244.868
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 17 5.110.611 6.013.764
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 109.590.921 126.917.548
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 109.590.921 126.917.548
Ödenmiş Sermaye 18 36.000.000 36.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 10.744.407 11.177.354
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 18 11.814.383 11.814.383
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları 18 -1.069.976 -637.029
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.607.510 639.132
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 18 -2.607.510 639.132
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18 2.675.465 2.500.551
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 60.780.371 69.014.050
Net Dönem Karı/Zararı 1.998.188 7.586.461
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 293.781.553 235.448.420http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=480349


BIST