Ana Sayfa***ROYAL***ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )----

***ROYAL***ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

09 Kasım 2015 - 18:02 www.borsagundem.com

***ROYAL***ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 30.092.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 264.819.965 230.421.036
Nakit ve Nakit Benzerleri 8 4.182.934 17.901.514
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 10 156.530.991 98.172.779
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 68.689.971 17.031.781
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 87.841.020 81.140.998
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 11 12.961.652 17.900.375
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.043.300 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.918.352 17.900.375
Türev Araçlar 22 0 193.388
Stoklar 13 75.865.139 68.638.216
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 14 11.831.232 19.888.303
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 31 823.443 3.392.534
Diğer Dönen Varlıklar 21 1.124.574 2.833.927
ARA TOPLAM 263.319.965 228.921.036
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 30 1.500.000 1.500.000

DURAN VARLIKLAR 175.251.839 178.494.734
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 10 3.012.306 680.492
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.012.306 680.492
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 11 6.367.153 7.689.710
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.367.153 7.689.710
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 15 154.858.435 158.590.498
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.710.746 3.226.580
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16 1.710.746 3.226.580
Peşin Ödenmiş Giderler 14 503.840 327.885
Ertelenmiş Vergi Varlığı 31 8.799.359 7.979.569
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 440.071.804 408.915.770

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 125.766.111 105.887.554
Kısa Vadeli Borçlanmalar 9 38.770.829 17.530.881
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9 38.464.688 32.967.176
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 10 27.798.560 24.204.155
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 170.459 19.911
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 27.628.101 24.184.244
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12 1.933.208 1.873.566
Diğer Borçlar 11 2.941.902 3.502.513
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 429.494 1.144.852
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.512.408 2.357.661
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 14 13.889.472 23.404.089
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 31 945.736 1.513.538
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.021.716 891.636
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 20 126.319 133.970
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 18 895.397 757.666
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM 125.766.111 105.887.554
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 121.839.989 100.817.521
Uzun Vadeli Borçlanmalar 9 111.677.053 89.788.704
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 10
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar 11
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 14 49.083 96.155
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.049.236 1.182.049
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 20 1.049.236 1.182.049
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 31 9.064.617 9.750.613
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 21 0

Ö Z K A Y N A K L A R 192.465.704 202.210.695
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 189.345.630 199.846.639
Ödenmiş Sermaye 23.1 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 23.2 746.913 746.913
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 23.3 31.340.295 31.340.295
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -306.178 -359.565
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / (Kayıpları) 23.4 -306.178 -359.565
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 28.517.837 31.205.002
- Yabancı Para Çevirim Farkları 23.9
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs ve İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 23.5 -2.390.557 -2.390.557
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 23.6 30.908.394 33.595.559
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 23.7 7.152.208 5.088.114
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 56.945.835 45.295.096
Net Dönem Karı/Zararı 4.878.270 26.530.784
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 23.1 3.120.074 2.364.056
TOPLAM KAYNAKLAR 440.071.804 408.915.770http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=480325


BIST