Ana Sayfa***ADESE***ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )----

***ADESE***ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

09 Kasım 2015 - 17:55 www.borsagundem.com

***ADESE***ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014 01.07.2015 - 30.09.2015 01.07.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 21 489.115.553 460.137.704 177.557.106 179.853.857
Satışların Maliyeti (-) 21 -383.373.428 -361.769.279 -140.051.920 -143.100.234
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 105.742.125 98.368.425 37.505.186 36.753.623
Genel Yönetim Giderleri (-) 22 -17.587.697 -14.863.380 -6.242.815 -4.477.940
Pazarlama Giderleri (-) 22 -80.678.343 -73.277.344 -28.796.925 -27.850.576
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 23 340.741 251.286 -425.356 -304.045
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 23 -209.522 -363.755 -35.971 1.685
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 7.573.271 10.115.232 1.970.086 4.122.747
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 24 900.369 921.107 900.369 697.296
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 24 -252.422 -7.593 -67.472
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 8.221.218 11.028.746 2.802.983 4.820.043
Finansman Gelirleri 25 14.344.964 9.067.371 4.668.334 1.953.112
Finansman Giderleri (-) 25 -16.808.107 -12.980.114 -6.329.639 -4.110.334
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 5.758.075 7.116.003 1.141.678 2.662.821
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -454.374 -3.825.939 -424.877 -447.677
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 26 -22.848 -15.460 -14.928 -6.400
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 26 -431.526 -3.810.479 -409.949 -441.277
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 5.303.701 3.290.064 716.801 2.215.144

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI 5.303.701 3.290.064 716.801 2.215.144

Dönem Karı/Zararının Dağılımı 5.303.701 3.290.064 714.653 2.215.144
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -52.187 -24.908 45.491 -30.856
- Ana Ortaklık Payları 5.355.888 3.314.972 669.162 2.246.000

Pay Başına Kazanç 0 0 0 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0 0 0 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç


Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014 01.07.2015 - 30.09.2015 01.07.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL TL TL

DÖNEM KARI/ZARARI 5.303.701 3.290.064 716.801 2.215.144
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -2.594.073 1.877.164 -1.805.818 -1.497.949
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Finansal Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -244.583 1.029.262 269.455 -1.468.864
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -2.936.862 139.743 -2.430.699 -363.084
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 587.372 708.159 355.426 333.999
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 587.372 708.159 355.426 333.999

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR -2.594.073 1.877.164 -1.805.818 -1.497.949

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 2.709.628 5.167.228 -1.089.017 717.195

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 2.709.628 5.167.228 -1.089.017 717.195
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -52.187 -24.908 45.491 -30.856
- Ana Ortaklık Payları 2.761.815 5.192.136 -1.134.508 748.051http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=480276


BIST