Ana Sayfa***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )----

***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

06 Kasım 2015 - 17:51 www.borsagundem.com

***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 30.092.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 123.649.049 123.167.417
Nakit ve Nakit Benzerleri 4 17.449.642 13.211.347
Finansal Yatırımlar 5 6.961.518 737.942
Ticari Alacaklar 7 96.746.016 107.671.090
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 26 10.741.088 18.986.263
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 86.004.928 88.684.827
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 8 2.291 2.291
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 26 2.291 2.291
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 1.222.268 513.177
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 24 398.899 319.591
Diğer Dönen Varlıklar 15 868.415 711.979
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 15.751.337 7.529.509
Finansal Yatırımlar 5 5.969.420 5.809.709
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 8 989.972 649.285
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 989.972 649.285
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 9 1.948.318 782.566
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.196.039 23.636
- Şerefiye 16 500.000
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10 696.039 23.636
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı 24 5.647.588 264.313
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 139.400.386 130.696.926

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 89.783.379 79.304.088
Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 30.467.794 19.500.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 7 56.057.123 57.160.795
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 26 502.792 25.961
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 55.554.331 57.134.834
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13 1.428.263 559.330
Diğer Borçlar 8 1.403.419 922.510
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 1.403.419 922.510
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırımlara ilişkin yükümlülükler 14 426.780 1.161.453
ARA TOPLAM 89.783.379 79.304.088
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.775.613 761.477
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.775.613 761.477
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13 1.775.613 761.477
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 16 47.841.394 50.631.361
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 47.841.394 50.631.361
Ödenmiş Sermaye 40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 150.406 150.406
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.233.176 6.233.176
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.829.813 24.613
- Yabancı Para Çevirim Farkları -142.459
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 167.072 167.072
- Diğer Kazanç/Kayıplar 3.662.741
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.513.730 1.854.617
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -3.599.043 3.026.101
Net Dönem Karı/Zararı -3.286.688 -657.552
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 139.400.386 130.696.926http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=479358


BIST