Ana Sayfa***EGCYO***EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili ) ----

***EGCYO***EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

04 Kasım 2015 - 15:34 www.borsagundem.com

***EGCYO***EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

Ortaklığın Adresi : Abdi İpekçi Cad. Azer İş Merkezi No:40 K.4 D.12-13 34367 Harbiye Şişli/ISTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : 212 - 3430626
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 212 - 3430626
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 28.04.2015, 03.09.2015, 20.10.2015
Özet Bilgi : Esas Sözleşme Tadili Hk.


AÇIKLAMA:
Şirketimizin 19 Ekim 2015 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12233903-330.99-E.11360 sayılı yazısı ile onayı alınan esas sözleşme değişikliğine ilişkin tadil metni 3 Kasım 2015 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 67300147/431.02 sayılı yazı ile onaylanmıştır.

Kamunun bilgisine sunarız.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=478213


BIST