Ana Sayfa***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı ) ----

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

30 Ekim 2015 - 19:06 www.borsagundem.com

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ:30.10.2015
KARAR SAYISI: 195


SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI



a) 01.01.2015-30.09.2015 dönemine ilişkin mali tablolar ve yönetim kurulu faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, mali tablolar ve yönetim kurulu faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarı ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış mali tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar/zararını dürüst bir biçimde yansıttığını, yönetim kurulu faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansı dahil olmak üzere işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüst bir biçimde yansıttığını,

kamuya saygılarımızla beyan ederiz.


Saygılarımızla,


Tan EGELİ Ersoy ÇOBAN
Yönetim Krl. Bşk. Genel Müdür

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=477468


BIST