Ana Sayfa***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ) ----

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

30 Ekim 2015 - 19:04 www.borsagundem.com

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 30.092.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 6.125.205 7.262.565
Nakit ve Nakit Benzerleri 37.312 199.820
Finansal Yatırımlar 3 2.480.751 4.505.557
Ticari Alacaklar 1.810.559
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 13 559
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.810.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 4 2.735.698 30.933
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4,13 2.585.698
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4 150.000 30.933
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.843 4.880
Diğer Dönen Varlıklar 869.601 710.816
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 39.457.687 100.656.686
Finansal Yatırımlar 3 38.663.198 99.400.529
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 4 916.536
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4,13 916.536
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 794.097 337.467
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 392 2.154
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 392 2.154
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 45.582.892 107.919.251

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.762.388 7.950.026
Kısa Vadeli Borçlanmalar 9.194.156 6.820.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 360.903 148.022
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 32.206 76.246
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 13 787 3.115
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar