Ana Sayfa***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ) ----

***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

30 Ekim 2015 - 17:46 www.borsagundem.com

***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014 01.07.2015 - 30.09.2015 01.07.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 22
Satışların Maliyeti (-) 22
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR
Genel Yönetim Giderleri (-) 23 -706.857 -347.476 -201.532 -347.476
Pazarlama Giderleri (-)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 24 378.676 51.132 198.413 51.132
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 24 -12.081 -175.248 -677 -175.248
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -340.262 -471.592 -3.796 -471.592
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 25 12.806.540 59.958.394 6.285.688 73.836
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 25 -80.003.029 -402.573 -79.969.527 -402.573
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -67.536.751 59.084.229 -73.687.635 -800.329
Finansman Giderleri 26 634.449 113.229 281.541 113.229
Finansman Giderleri (-) 26 -3.737.048 -522.517 -2.067.195 -522.517
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -70.639.350 58.674.941 -75.473.289 -1.209.617
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 2.934.884 -2.988.029 3.756.502 -68.451
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 27
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 27 2.934.884 -2.988.029 3.756.502 -68.451
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -67.704.466 55.686.912 -71.716.787 -1.278.068

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI -67.704.466 55.686.912 -71.716.787 -1.278.068

Dönem Karı/Zararının Dağılımı -67.704.466 55.686.912 -71.716.787 -1.278.068
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları -67.704.466 55.686.912 -71.716.787 -1.278.068

Pay Başına Kazanç -1 1 -1 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 28 -1 1 -1 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç


Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014 01.07.2015 - 30.09.2015 01.07.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL TL TL

DÖNEM KARI/ZARARI -67.704.466 55.686.912 -71.716.787 -1.278.068
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -4.222 -3.324 -1.040 5.950
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Kıdem Tazminatı Karşılığı Aktüeryal Kazanç / (Kayıp) 19 -5.277 -4.155 -1.300 7.437
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 1.055 831 260 -1.487
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 27 1.055 831 260 -1.487

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR -4.222 -3.324 -1.040 5.950

TOPLAM KAPSAMLI GELİR -67.708.688 55.683.588 -71.717.827 -1.272.118

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Paylarıhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=476947


BIST