Ana Sayfa***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ) ----

***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

30 Ekim 2015 - 17:46 www.borsagundem.com

***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 30.092.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 4.898.405 8.881.243
Nakit ve Nakit Benzerleri 5 4.642.785 4.708.493
Finansal Yatırımlar 8 43.506 43.506
Ticari Alacaklar 117.623 29.759
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7-10 115.623 29.759
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10 2.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 61.367 4.059.178
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7-11 4.005.979
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11 61.367 53.199
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 12 33.124 31.578
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 13 8.729
Diğer Dönen Varlıklar
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 76.364.381 142.366.654
Finansal Yatırımlar
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar 6 61.902.512 133.479.391
Diğer Finansal Yatırımlar 8 159.713 159.716
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 7.697 14.969
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11 7.697 14.969
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 16 12.232.455 8.452.174
Maddi Duran Varlıklar 17 202.867 204.690
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.724 1.950
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18 1.724 1.950
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı 27 1.857.413 53.764
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 81.262.786 151.247.897

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.371.233 18.866.309
Kısa Vadeli Borçlanmalar 9 11.366.522 14.345.130
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9 409.728 326.107
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 22.140 19.811
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10 22.140 19.811
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15 4.541 3.016
Diğer Borçlar 4.384.049 4.011.824
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7-11 4.365.088 4.000.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11 18.961 11.824
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar 184.253 160.421
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 19 184.253 160.421
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.495.590 11.276.937
Uzun Vadeli Borçlanmalar 9 9.435.680 8.093.750
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 19.838 10.825
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 19 19.838 10.825
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 27 2.040.072 3.172.362
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 53.395.963 121.104.651
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 53.395.963 121.104.651
Ödenmiş Sermaye 21 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 21 51.502 51.502
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 21 1.482 1.482
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.115 1.107
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
- Kıdem Tazminatı Karşılığı Aktüeryal Kazanç / (Kayıp) 21 -3.115 1.107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21 692.434 692.434
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 21 60.358.126 2.794.090
Net Dönem Karı/Zararı -67.704.466 57.564.036
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 81.262.786 151.247.897http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=476946


BIST