Ana Sayfa***EGGUB***EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu ) ----

***EGGUB***EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )

23 Ekim 2015 - 17:51 www.borsagundem.com

***EGGUB***EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan
Raporlama Birimi TL
Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri/İskontoları Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Yabancı Para Çevirim Farkları Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Özkaynaklar
ÖNCEKİ DÖNEM
1 Ocak 2014 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 15 10000000 67.495.762 1727741 -94750 2483278 37696480 -7870664 111437847 111437847
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
Transferler -7870664 7870664 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir 22 -66677 10192444 10125767 10125767
Sermaye Artırımı
Temettüler
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış
31 Aralık 2014 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 15 10000000 67.495.762 1727741 -161427 2483278 29825816 10192444 121563614 121563614

CARİ DÖNEM
1 Ocak 2015 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 15 10000000 67.495.762 1727741 -161427 2483278 29825816 10192444 121563614 121563614
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
Transferler 10192444 -10192444 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir 22 22689 -19770573 -19747884 -19747884
Sermaye Artırımı 157509 -157509 0 0
Temettüler -1300000 -1300000 -1300000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış
30 Eylül 2015 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 15 10000000 67.495.762 1727741 -138738 2640787 38560751 -19770573 100515730 100515730http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=474969


BIST

-Foreks Haber Merkezi-