Ana Sayfa***EGGUB***EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ) ----

***EGGUB***EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

23 Ekim 2015 - 17:51 www.borsagundem.com

***EGGUB***EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015-30.09.2015 01.01.2014-30.09.2014 01.07.2015-30.09.2015 01.07.2014-30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 17 160.185.253 140.003.285 46.610.732 41.357.184
Satışların Maliyeti (-) 17 -129.788.028 -112.404.147 -36.284.295 -31.513.454
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 30.397.225 27.599.138 10.326.437 9.843.730
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 30.397.225 27.599.138 10.326.437 9.843.730
Genel Yönetim Giderleri (-) 18 -7.601.641 -7.257.744 -2.472.760 -2.218.200
Pazarlama Giderleri (-) 18 -6.169.447 -5.979.440 -1.978.279 -1.923.156
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20 4.043.396 2.734.047 2.005.323 1.433.399
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 20 -13.810.164 -6.966.285 -2.312.361 -2.117.188
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 6.859.369 10.129.716 5.568.260 5.018.585
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 6.859.369 10.129.716 5.568.260 5.018.585
Finansman Giderleri (-) -26.600.163 -5.834.399 -15.581.108 -6.533.896
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -19.740.794 4.295.317 -10.012.848 -1.515.311
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri -29.779 16.344 36.507 -8.242
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -29.779 16.344 36.507 -8.242
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -19.770.573 4.311.661 -9.976.341 -1.523.553

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI -19.770.573 4.311.661 -9.976.341 -1.523.553

Dönem Karı/Zararının Dağılımı
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları

Pay Başına Kazanç 2,23 0 0 0 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,23 0 0 0 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 2,23 0 0 0 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0 0 0 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç

DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 49.798 165.016 41.522 63.896
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 62.248 206.270 51.903 79.870
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -12.450 -41.254 -10.381 -15.974
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -12.450 -41.254 -10.381 -15.974

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR 49.798 165.016 41.522 63.896

TOPLAM KAPSAMLI GELİR -19.720.775 4.476.677 -9.934.819 -1.459.657

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -19.720.775 4.476.677 -9.934.819 -1.459.657
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları -19.720.775 4.476.677 -9.934.819 -1.459.657http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=474967


BIST

-Foreks Haber Merkezi-