Ana Sayfa***EGGUB***EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ) ----

***EGGUB***EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

23 Ekim 2015 - 17:51 www.borsagundem.com

***EGGUB***EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 30.092.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 88.007.370 111.560.671
Nakit ve Nakit Benzerleri 4 5.144.719 31.672.875
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 19.149.478 5.614.114
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7,24 10.710
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 19.149.478 5.603.404
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 8 2.318 2.318
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 2.318 2.318
Türev Araçlar
Stoklar 9 50.923.905 62.240.289
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 13 1.722.072 1.000.066
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 22 23.546 7.213
Diğer Dönen Varlıklar 14 11.041.332 11.023.796
ARA TOPLAM 88.007.370 111.560.671
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 183.281.366 183.166.718
Finansal Yatırımlar 5 134.430 134.430
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 10 105.658.950 103.811.966
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 76.219.141 78.399.877
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 76.219.141 78.399.877
Peşin Ödenmiş Giderler 13 1.268.845 820.445
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 271.288.736 294.727.389

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 167.650.540 170.592.434
Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 135.400.596 94.349.410
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 24.757.500 74.065.124
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7,24 1.445.830 13.958.978
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 23.311.670 60.106.146
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15 498.233 438.903
Diğer Borçlar 24 245.635 530.885
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8,24 77.161 77.161
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 168.474 453.724
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 14 6.748.576 669.281
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 22 538.831
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.122.466 2.571.341
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.887.716 2.419.177
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15 2.887.716 2.419.177
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 22 234.750 152.164
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 100.515.730 121.563.614
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 100.515.730 121.563.614
Ödenmiş Sermaye 16 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 16 67.495.762 67.495.762
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.727.741 1.727.741
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -138.738 -161.427
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -138.738 -161.427
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16 2.640.787 2.483.278
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16 38.560.751 29.825.816
Net Dönem Karı/Zararı -19.770.573 10.192.444
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 271.288.736 294.727.389http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=474966


BIST

-Foreks Haber Merkezi-