Ana Sayfa***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

16 Ekim 2015 - 18:04 www.borsagundem.com

***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015-30.09.2015 01.01.2014-30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.898.542 9.788.012
Dönem Karı/Zararı 1.677.736 1.207.259
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -1.180.283 780.436
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11-12 2.224.457 1.514.027
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler -403.885 -668.138
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 8 1.018.766 376.138
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -3.170.203 -472.409
Tahakkuk Etmemiş Finansman Gideri/ Geliri 6-7 -174.162 -33.869
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -390.929
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler -284.327
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 64.687
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -1.625.227 7.611.831
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 443.931 6.506.468
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 -19.137.323 -2.633.269
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -2.857.430 2.431.069
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 13.092.795 1.566.858
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler 7.071.316 -394.347
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -238.516 135.052
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -1.127.774 9.599.526
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 3.029.964
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -3.648 188.486
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -31.529.151 -8.038.977
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 13.408.603 1.531
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11-12 -38.860.560 -7.642.208
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Vadeli Mevduat Ediniminden Nakit Çıkışı 4 -6.217.433 -398.300
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 140.239
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 26.229.754 6.144.850
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 13.845.901
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 5 117.210.737
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 5 -83.570.464 -12.701.051
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları -7.410.519
-Sermaye Taahhüt Borcunun Ödenmesinden Nakit Girişi 0 5.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -3.400.855 7.893.885
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 1.766.875 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1.633.980 7.893.885
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 10.956.909 737.283
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 9.322.929 8.631.168http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=473806


BIST