Ana Sayfa***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ) ----

***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

16 Ekim 2015 - 18:04 www.borsagundem.com

***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015-30.09.2015 01.01.2014-30.09.2014 01.07.2015-30.09.2015 01.07.2014-30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 13 61.780.958 44.482.101 21.041.402 13.299.240
Satışların Maliyeti (-) 13 -54.173.889 -39.017.545 -19.150.974 -11.662.204
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 7.607.069 5.464.556 1.890.428 1.637.036
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.791.982 -1.277.690 -530.259 -651.608
Pazarlama Giderleri (-) -2.254.753 -477.709 -1.005.359 -196.915
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 14 15.700.605 3.543.662 7.659.617 2.217.446
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 14 -3.052.622 -1.930.864 -882.153 -79.632
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 16.208.317 5.321.955 7.132.274 2.926.327
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.596.822 1.742.432 1.108.013 651.080
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 18.805.139 7.064.387 8.240.287 3.577.407
Finansman Giderleri (-) 15 -17.130.710 -5.587.542 -6.987.596 -3.512.383
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.674.429 1.476.845 1.252.691 65.024
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri 3.307 -269.586 -167.762 38.238
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -454.785 -221.964 -229.763 5.829
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 458.092 -47.622 62.001 32.409
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.677.736 1.207.259 1.084.929 103.262

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI 1.677.736 1.207.259 1.084.929 103.262

Dönem Karı/Zararının Dağılımı 1.677.736 1.207.259 1.084.929 103.262
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları 1.677.736 1.207.259 1.084.929 103.262

Pay Başına Kazanç 17 0 0 0 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0 0 0 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç

DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 104.944 -13.201 -33.624 -74.042
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 131.180 -17.602 -42.030 -93.653
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -26.236 4.401 8.406 19.611
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -26.236 4.401 8.406 19.611

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR 104.944 -13.201 -33.624 -74.042

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 1.782.680 1.194.058 1.051.305 29.220

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.782.680 1.194.058 1.051.305 29.220
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları 1.782.680 1.194.058 1.051.305 29.220http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=473805


BIST