Ana Sayfa***AVTUR***AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ) ----

***AVTUR***AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

14 Ekim 2015 - 17:52 www.borsagundem.com

***AVTUR***AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-30.09.2015 01.01.2014-30.09.2014 01.07.2015-30.09.2015 01.07.2014-30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 18 1.966.408 1.873.623 1.215.823 550.774
Satışların Maliyeti (-) 18 -1.762.347 -1.429.456 -844.608 -530.326
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 204.061 444.167 371.215 20.448
Genel Yönetim Giderleri (-) -654.032 -394.408 -439.369 -61.878
Diğer Faaliyet Gelirleri 19 4.245.579 187.916 1.327.573 105.382
Diğer Faaliyet Giderleri (-) 19 -2.639.610 -1.409.766 -920.283 220.268
Pazarlama Giderleri (-)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.155.998 -1.172.091 339.136 284.220
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 20 14.833 5.342.671 -110.598 301
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 20 -15.805 -78.995 -15.805 -15.800
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.155.026 4.091.585 212.733 268.721
Finansman Giderleri (-) -10.024 -10.024
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.155.026 4.081.561 212.733 258.697
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri -689.580 190.717 -247.917 898.579
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 22 -275.431 -32.573 -233.600 496.033
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 22 -414.149 223.290 -14.317 402.546
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 465.446 4.272.278 -35.184 1.157.276

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI 465.446 4.272.278 -35.184 1.157.276

Dönem Karı/Zararının Dağılımı 465.446 4.272.278 -35.184 1.157.276
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -9.690 -9.690 -1
- Ana Ortaklık Payları 475.136 4.272.278 -25.494 1.157.277

Pay Başına Kazanç 23 0 0 0 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 23 0 0 0 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç

DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 10.002 -35.440 -23.006 -3.609
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Emeklilik planlarından kaynaklanan aktüeryal kazanç/kayıp 21 12.503 -12.748 -28.757 -4.512
Emeklilik planlarından kaynaklanan aktüeryal kazanç/kayıp ertelenmiş vergi etkisi 21 -2.501 2.550 5.751 903
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 21 -25.242
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR 10.002 -35.440 -23.006 -3.609

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 475.448 4.236.838 -58.190 1.153.667

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 475.448 4.236.838 -58.190 1.153.667
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -9.690 -9.690 -1
- Ana Ortaklık Payları 485.138 4.236.838 -48.500 1.153.668http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=473408


BIST