Ana Sayfa***MMCAS***MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )----

***MMCAS***MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

29 Eylül 2015 - 15:13 www.borsagundem.com

***MMCAS***MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Fulya Mahallesi, Yeşilçimen Sokak, No:12, Polat Tower, Kar:6, D:65, Şişli - İST.
Telefon ve Faks Numarası : 0 212 330 40 01 Faks: 0 212 330 44 01
E-posta adresi : infodesk@mmcgroup.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0 212 330 40 01 Faks: 0 212 330 44 01
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sait Koç'un istifası, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine yeni atama ve boşalan Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine yeniden seçim hakkında,


AÇIKLAMA:
Şirket Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantısında

Müstafi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sait Koç'un 28.09.2015 tebliğ tarihli istifa mektubu ile Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ettiğini bildirdiğinden istifasının kabulüne,

Boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliği ile ilgili Kurumsal Yönetim Komitesinin 29.09.2015 tarihli raporu okundu ve müzakere edilerek Sait Koç'tan boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Sanlı Baş'ın atanmasına ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi gereğince, yapılan atamanın yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

Bunlara ilaveten müstafi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sait Koç'tan boşalan Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Sanlı Baş'ın seçilmesine

karar verilmiştir.

Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=469529


BIST