Ana Sayfa***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )----

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

17 Eylül 2015 - 17:56 www.borsagundem.com

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

Ortaklığın Adresi : Abdi Ipekçi Cad.Azer Is Merkezi No:40 K.6 D:16-17 34367 HarbiyeSisli/ISTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : 0 212 343 06 26/0 212 343 06 27
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0 212 343 06 26/0 212 343 06 27
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : Esas Sözleşme Tadili Hk.


AÇIKLAMA:
Şirketimiz yönetim kurulunun 17 Eylül 2015 tarihli toplantısında

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği kapsamında, Şirketimizin 250 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanının değiştirilmeden kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2015-2019 yıllarını (5 yıl) kapsayacak şekilde uzatılmasına ve esas sözleşmenin 6. maddesi olan "Sermaye ve Paylar" bölümünün ekte yer alan şekilde değiştirilmesine

- Şirket esas sözleşmesinin 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28 ve 29 maddelerinin ise 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uyum amacıyla ekte yer aldığı şekliyle tadil edilmesine

ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılmasına, gerekli izinlerin alınmasına müteakip keyfiyetin genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

Kamunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=468670


BIST