Ana Sayfa***EGCYO***EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )----

***EGCYO***EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

03 Eylül 2015 - 16:32 www.borsagundem.com

***EGCYO***EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

Ortaklığın Adresi : Abdi Ipekçi Cad.Azer Is Merkezi No:40 K.4 D.12-13 34367 Harbiye Sisli/ISTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : 212 - 3430626
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 212 - 3430626
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 28.04.2015
Özet Bilgi : Esas Sözleşme Tadili Hk.


AÇIKLAMA:
Şirketimiz yönetim kurulunun 3 Eylül 2015 tarihli toplantısında

- 28.04.2015 tarih ve 114 sayılı yönetim kurulu kararı ile esas sözleşme değişikliğine ilişkin tadil metinlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşleri ve 12.08.2015 tarih ve 12233903-330.99-E.8317 sayılı yazısı gereğince ekteki şekliyle Şirket esas sözleşmesinin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 33 ve 34. maddelerinin değiştirilmesine ve 36. maddenin eklenmesine

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği kapsamında Şirketimizin 200 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanının değiştirilmeden süresinin 2019'a kadar uzatılmasına

ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılmasına, gerekli izinlerin alınmasına müteakip keyfiyetin genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.

Kamunun bilgisine arz aederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=465323


BIST