Ana Sayfa***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) )----

***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) )

24 Ağustos 2015 - 16:00 www.borsagundem.com

***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) )

Ortaklığın Adresi : YILDIZPOSTA CD. CERRAHOĞULLARI İŞ MERK. NO:17 KAT:3 ESENTEPE - ŞİŞLİ - İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : 02123540700 / 02123562076
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 02123540700 / 02123562076
Orjinal Açıklamanın Tarihi : 20.08.2015
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Bağlı ortaklığımız Euro Finans Menkul Değerler A.Ş üzerinden yapılan işlem hk.


AÇIKLAMA:


18.08.2015 ve 20.08.2015 tarihli, 10.000.000 EUHOL hisse senedinin satımına ilişkin açıklamalarımız üzerine Sermaye Piyasası Kurulunun 21.08.2015 tarihli yazısına istinaden ek açıklamamız aşağıdaki şekildedir

Anılan yazıda Kurulun bağlı ortalığımız Euro Finans Menkul Değerler A.Ş (Aracı Kurum) nezdinde gerçekleştirdiği incelemede "Aracı Kurum'dan alınan müşteri emir formu üzerinde Ege Sigorta A.Ş'nin birinci ve ikinci derece imza yetkililerinin imzalarının bulunduğu, ancak Ege Sigorta A.Ş'nin 30.06.2015 tarihli imza sirkülerinin incelenmesi neticesinde ise söz konusu kişilerin pay alım işlemi için yetki sınırının aşıldığı ifade edilmiştir. Bu haliyle Ege Sigorta A.Ş'nin imza sirkülerine uygun şekilde gerçekleştirilmediği anlaşıldığı" hususu ortaklığımıza bildirilmiştir.

Euro Finans Menkul Değerler A.Ş bahse konu işlemde aracı sıfatıyla yer almakta olup, işlemin nihai menfaat sahibi değildir. Söz konusu alım/satım işleminde Kurulun belirlemiş olduğu gibi bir hata yapılmış olsa da, imza sirküsünün tam manası ile incelenmemesinden kaynaklanan sehven yapılmış bir uygulamadır. Ancak evvelki açıklamalarımızda da belirtildiği üzere, anılan işleme ilişkin alıcı ve satıcı ordinosunda temsile yetkili kişilerin ıslak imzaları vardır. SPK'nın tespitine konu şekliyle bir hata yapılmış olsa da konu alıcı ve satıcı arasında Borçlar Hukuku kurallarına göre çözülmesi gereken bir husustur. Bu bağlamda, Euro Finans Menkul Değerler A.Ş'nin sözkonusu alım-satım işleminde SPK mevzuatı yükümlükleri dışında borçlandırıcı bir hukuki mükellefiyeti bulunmamaktadır.

Kamuya saygılarımızla duyurulur.


Euro Yatırım Holding A.ŞYukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=463736


BIST