Ana Sayfa***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )----

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

19 Ağustos 2015 - 22:22 www.borsagundem.com

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 30.062.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 74.479.381 72.462.429
Nakit ve Nakit Benzerleri 3 6.285.450 7.753.168
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 17.372.049 16.210.965
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 17.372.049 16.210.965
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 3.744.204 544.598
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6 3.744.204 544.598
Türev Araçlar
Stoklar 7 36.309.611 36.082.215
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 8 3.859.525 1.946.285
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar 15 6.908.542 9.925.198
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 99.534.415 103.143.784
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9 37.462.410 40.824.667
Maddi Duran Varlıklar 10 62.070.752 62.267.990
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.253 51.127
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 1.253 51.127
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 174.013.796 175.606.213

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 76.166.872 68.638.738
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4 35.203.419 31.416.380
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4 6.643.223 6.552.028
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 15.252.568 13.456.652
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 15.252.568 13.456.652
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar 10.151.309 8.849.975
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 23 8.447.360 7.854.202
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6 1.703.949 995.773
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 8 7.294.622 5.832.801
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15 1.621.731 2.530.902
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 45.519.110 50.036.727
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4 34.290.103 37.606.321
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 8 8.396.236 9.424.346
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.059.775 2.216.830
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14 2.059.775 2.216.830
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21 772.996 789.230
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 52.327.814 56.930.748
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 52.327.918 56.930.327
Ödenmiş Sermaye 16 55.600.000 55.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları 16 23.412.213 23.412.213
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 16 1.199.850 1.199.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 12.727.350 12.771.688
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 12.947.069 12.947.069
- Diğer Kazanç/Kayıplar -219.719 -175.381
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16 110.959 110.959
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -36.164.331 -24.381.616
Net Dönem Karı/Zararı -4.558.123 -11.782.767
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -104 421
TOPLAM KAYNAKLAR 174.013.796 175.606.213http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=463234


BIST