Ana Sayfa***ROYAL***ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )----

***ROYAL***ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

19 Ağustos 2015 - 21:03 www.borsagundem.com

***ROYAL***ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015- 30.06.2015 01.01.2014- 30.06.2014 01.04.2015-30.06.2015 01.04.2014.-30.06.2014
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 24.1 141.718.904 169.656.369 75.033.408 86.855.539
Satışların Maliyeti (-) 24.2 -103.582.539 -122.296.899 -55.509.675 -60.622.769
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 38.136.365 47.359.470 19.523.733 26.232.770
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR
Genel Yönetim Giderleri (-) 26.1 -5.014.754 -4.720.478 -2.716.541 -2.551.406
Pazarlama Giderleri (-) 26.2 -21.535.391 -21.422.847 -10.180.690 -12.058.727
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 26.3 -207.222 -123.500 -100.120 -24.242
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 27 18.299.929 8.228.804 9.044.972 2.780.301
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 27 -13.580.638 -7.286.836 -5.357.756 -2.690.783
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 16.098.289 22.034.613 10.213.598 11.687.913
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 28 2.651.198 2.746.259 12.790 161.985
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 28 -232.157 -76.551 -12.236 -76.551
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 18.517.330 24.704.321 10.214.152 11.773.347
Finansman Giderleri (-) 29 -15.301.736 -5.344.347 -10.363.052 -2.668.682
Finansman Gelirleri 29 5.474.944 3.950.664 942.349 2.720.710
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 8.690.538 23.310.638 793.449 11.825.375
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -514.180 -4.103.597 24.328 -2.071.379
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 31 -824.150 -3.392.534 -231.463 -1.359.646
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 31 309.970 -711.063 255.791 -711.733
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 8.176.358 19.207.041 817.777 9.753.996

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI 8.176.358 19.207.041 817.777 9.753.996

Dönem Karı/Zararının Dağılımı 8.176.358 19.207.041 817.777 9.753.996
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 23.9 239.631 761.189 311.367 615.170
- Ana Ortaklık Payları 32 7.936.727 18.445.852 506.410 9.138.826

Pay Başına Kazanç 32 0 0 0 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0 0 0 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç


Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015- 30.06.2015 01.01.2014- 30.06.2014 01.04.2015-30.06.2015 01.04.2014.-30.06.2014
Raporlama Birimi TL TL TL TL

DÖNEM KARI/ZARARI 8.176.358 19.207.041 817.777 9.753.996
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.513.834 -1.754.715 -643.538 -738.657
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 15 - 31 -1.936.233 -2.118.284 -783.736 -851.267
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 20 63.928 -55.125 -10.692 -62.063
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 358.471 418.694 150.890 174.673
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 31 358.471 418.694 150.890 174.673

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 20.405
Yabancı Para Çevirim Farkları 20.405
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.493.429 -1.754.715 -643.538 -738.657

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 6.682.929 17.452.326 174.239 9.015.339

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 6.682.929 17.452.326 174.239 9.015.339
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 238.493 749.067 299.758 604.930
- Ana Ortaklık Payları 6.444.436 16.703.259 -125.519 8.410.409http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=463177


BIST