Ana Sayfa***ROYAL***ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )----

***ROYAL***ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

19 Ağustos 2015 - 21:03 www.borsagundem.com

***ROYAL***ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 255.411.840 230.421.036
Nakit ve Nakit Benzerleri 8 2.310.046 17.901.514
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 10 116.883.295 98.172.779
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 33.393.693 17.031.781
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 83.489.602 81.140.998
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 11 57.647.912 17.900.375
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 43.639.589 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 14.008.323 17.900.375
Türev Araçlar 22 52.210 193.388
Stoklar 13 70.234.169 68.638.216
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 14 4.963.783 19.888.303
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 250.000 9.657.732
İlişkili Olmayan Taraflara Perşin Ödenmiş Giderler 4.713.783 10.230.571
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 31 592.737 3.392.534
Diğer Dönen Varlıklar 21 1.227.688 2.833.927
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 30 1.500.000 1.500.000

DURAN VARLIKLAR 183.987.495 178.494.734
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 10 3.655.727 680.492
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.655.727 680.492
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 11 12.728.953 7.689.710
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.728.953 7.689.710
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 15 154.322.246 158.590.498
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.226.619 3.226.580
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16 2.226.619 3.226.580
Peşin Ödenmiş Giderler 14 2.948.156 327.885
Ertelenmiş Vergi Varlığı 31 8.105.794 7.979.569
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 439.399.335 408.915.770

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 124.116.417 105.887.554
Kısa Vadeli Borçlanmalar 9 34.940.965 17.530.881
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9 32.172.573 32.967.176
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 10 24.387.881 24.204.155
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 200.953 19.911
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 24.186.928 24.184.244
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12 1.830.847 1.873.566
Diğer Borçlar 11 5.264.880 3.502.513
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.081.787 1.144.852
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.183.093 2.357.661
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 14 23.833.565 23.404.089
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 31 824.150 1.513.538
Kısa Vadeli Karşılıklar 861.556 891.636
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 20 81.456 133.970
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 18 780.100 757.666
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 119.205.245 100.817.521
Uzun Vadeli Borçlanmalar 9 108.753.309 89.788.704
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 14 68.079 96.155
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.175.460 1.182.049
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 20 1.175.460 1.182.049
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 31 9.208.397 9.750.613
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 196.077.673 202.210.695
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 193.475.124 199.846.639
Ödenmiş Sermaye 23,1 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 23,2 746.913 746.913
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 23,3 31.340.295 31.340.295
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 32.030.583 33.595.559
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 23,6 32.030.583 33.595.559
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -286.880 -359.565
- Yabancı Para Çevirim Farkları 23,10 20.405
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / (Kayıpları) 23,4 -307.285 -359.565
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 23,7 7.152.208 5.088.114
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs ve İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 23,5 -2.390.557 -2.390.557
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 56.945.835 45.295.096
Net Dönem Karı/Zararı 7.936.727 26.530.784
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 23,9 2.602.549 2.364.056
TOPLAM KAYNAKLAR 439.399.335 408.915.770http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=463176


BIST