Ana Sayfa***ADESE***ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )----

***ADESE***ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

19 Ağustos 2015 - 17:46 www.borsagundem.com

***ADESE***ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 30.062.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 305.521.822 286.090.625
Nakit ve Nakit Benzerleri 7 16.329.335 15.327.997
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 24.264.018 21.146.310
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 16.946.734 16.963.186
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8 7.317.284 4.183.124
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 105.531.938 101.683.990
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6 105.531.938 101.683.990
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Stoklar 12 138.723.323 122.771.881
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 13 20.553.011 25.056.937
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 26 15.531
Diğer Dönen Varlıklar 20 120.197 87.979
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 493.013.702 487.984.125
Finansal Yatırımlar 9 8.526.584 9.171.769
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 1.525.840 1.222.087
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11 1.525.840 1.222.087
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 14 267.605.262 267.605.262
Maddi Duran Varlıklar 15 212.698.544 207.633.085
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 121.632 182.420
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16 121.632 182.420
Peşin Ödenmiş Giderler 13 2.372.605 2.011.475
Ertelenmiş Vergi Varlığı 26 163.235 158.027
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 798.535.524 774.074.750

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 296.022.311 278.268.194
Kısa Vadeli Borçlanmalar 10 39.514.129 43.346.868
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 10 80.013.419 77.934.658
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 146.828.692 129.599.375
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6 13.515.752 11.727.832
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8 133.312.940 117.871.543
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18 5.263.746 6.580.366
Diğer Borçlar 11.674.398 10.730.912
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6 10.834.777 10.038.631
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11 839.621 692.281
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 13 3.957.235 1.582.095
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 26 1.363
Kısa Vadeli Karşılıklar 8.722.418 8.493.920
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 17-18 1.037.888 903.964
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 17 6.171.484 6.187.134
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 1.513.046 1.402.822
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 19 46.911
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 99.635.110 96.068.757
Uzun Vadeli Borçlanmalar 10 25.817.368 22.629.062
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.594.870 4.011.675
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18 4.594.870 4.011.675
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 26 69.222.872 69.428.020
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 402.878.103 399.737.799
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 402.961.200 399.718.938
Ödenmiş Sermaye 20 90.000.000 90.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 20 14.764.337 14.764.337
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 200.215.105 201.806.756
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar 20 200.215.105 201.806.756
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20 4.387.844 4.387.844
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 20 88.907.188 70.225.548
Net Dönem Karı/Zararı 20 4.686.726 18.534.453
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -83.097 18.861
TOPLAM KAYNAKLAR 798.535.524 774.074.750http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=462747


BIST