Ana Sayfa***KRSTL***KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )----

***KRSTL***KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

18 Ağustos 2015 - 18:11 www.borsagundem.com

***KRSTL***KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 30.062.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 66.547.520 62.174.871
Nakit ve Nakit Benzerleri 3 5.350.864 1.689.641
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 5 39.192.928 30.961.394
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 28.506.776 27.602.712
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10.686.152 3.358.682
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 6 6.409.070 4.481.291
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.409.070 4.481.291
Türev Araçlar
Stoklar 7 10.916.418 13.715.596
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 14 3.212.158 6.680.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar 15 1.466.082 4.626.550
ARA TOPLAM 66.547.520 62.174.871
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 26.419.146 27.533.934
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 6 555 555
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 555 555
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 8 960.000 960.000
Maddi Duran Varlıklar 9 12.069.850 13.356.386
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.081.978 5.092.940
- Şerefiye 10 5.045.257 5.045.257
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 36.721 47.683
Peşin Ödenmiş Giderler 14 3.833.211 3.835.982
Ertelenmiş Vergi Varlığı 22 4.473.552 4.288.071
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 92.966.666 89.708.805

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.479.031 22.090.503
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4 586.093
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 5 23.711.279 21.029.321
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 258.721 918.586
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 23.452.558 20.110.735
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar 6 118 118
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 118 118
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 14 140.000 140.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 22 267.106 5.594
Kısa Vadeli Karşılıklar 289.652 264.259
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13 289.652 264.259
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15 70.876 65.118
ARA TOPLAM 24.479.031 22.090.503
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.248.846 1.087.282
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 808.606 692.311
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13 808.606 692.311
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 22 440.240 394.971
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 67.238.789 66.531.020
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 67.104.237 66.389.906
Ödenmiş Sermaye 16 48.000.000 48.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 16 19.199.732 19.199.732
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 16 55.925 55.925
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.158.504 5.158.504
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 16 5.207.037 5.207.037
- Diğer Kazanç/Kayıplar 16 -48.533 -48.533
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16 898.674 851.372
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16 -6.922.929 -7.238.902
Net Dönem Karı/Zararı 23 714.331 363.275
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 16 134.552 141.114
TOPLAM KAYNAKLAR 92.966.666 89.708.805http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=462338


BIST