Ana Sayfa***MMCAS***MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***MMCAS***MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

10 Ağustos 2015 - 20:14 www.borsagundem.com

***MMCAS***MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide
Dönem 01.01.2015-30.06.2015 01.01.2014-30.06.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -4.867.803 -106.467
Dönem Karı/Zararı 2.789.124 -267.362
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -2.188.960 -203.542
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Maddi Duran Varlık Amortismanı 12 77.567 310.620
- Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Payları 13 1.649 1.649
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 21 3.812 4.494
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Diğer Nakit Çıkışı (Girişi) Gerektirmeyen Giderler (Gelirler) / Net -1.004
- Gerçekleşmemiş Kur Farkı (Gelirleri) / Giderleri, Net 30 -3.326 19.458
- Şüpheli Alacak Karşılığı 6 205.356
- Stok Değer Düşüş Karşılığı / (İptali) 8 -44.095
- Alacaklar Reeskontu 6 - 28 34.638 14.618
- Borçlar Reeskontu 6 - 28 -4.431 -102.099
- Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Ertelenmiş Vergi 22 98
- Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıkların Net Etkisi 14 295.098 -565.448
- Sabit Kıymet Satış Karları İle İlgili Düzeltmeler 29 -326.304
- Ana Ortaklık Dışı Kar / Zarar 24 -48.095
- Bağlı Ortaklıkların Satışından Elde Edilen Kar -2.324.083
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 5 57.326
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -5.467.967 364.437
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -814.561 301.894
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 230.218 -114.380
- Diğer Alacaklardaki (Artış) / Azalış 7 -6.499.581 -80.418
- Diğer Dönen Varlıklardaki (Artış) / Azalış 11 27.485 73.942
- Peşin Ödenmiş Giderler (Artış) / Azalış 9 787 25.607
- Ticari Borçladaki Artış / (Azalış) 16 1.793.078 487.332
- Diğer Borçladaki Artış / (Azalış) 17 -121.767 -254.081
- Diğer Yükümlülüklerdeki Artış / (Azalış) 19-32-20 -4.628 -3.707
- Ödenen Vergiler / Karşılıklar 22 -78.998 -71.752
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -4.867.803 -106.467
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 7.000.000
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 14 7.000.000
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 103.539
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
- Finansal Borçlardaki Değişim 15 -9.104
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıklara Sınıflanan Nakit ve Benzerleri 112.643
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 2.132.197 -2.928
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 2.132.197 -2.928
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 12.235 10.394
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 2.144.432 7.466http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=459197


BIST