Ana Sayfa***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )----

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )

10 Ağustos 2015 - 19:22 www.borsagundem.com

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan
Raporlama Birimi TL
Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri/İskontoları Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Yabancı Para Çevirim Farkları Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Menkul Kıymet Değer Artış /(Azalış) Fonu Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Özkaynaklar
ÖNCEKİ DÖNEM
1 Ocak 2014 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 40000000 251.880 297610 1052 363093 327260 -3939442 -2.227.220 35074233 35074233
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
Transferler -3939442 3939442 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir 1128 693385 1.934.147 2628660 2628660
Sermaye Artırımı
Temettüler
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış
30 Haziran 2014 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 40000000 251.880 297610 2180 363093 -3612182 693385 -293.073 37702893 37702893

CARİ DÖNEM
1 Ocak 2015 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 40000000 251.880 297610 -4384 363093 10491052 35584766 -55.675 86928342 86928342
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
Transferler 35584766 -35584766 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir 845 -23697210 430.125 -23266240 -23266240
Sermaye Artırımı
Temettüler
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış
30 Haziran 2015 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 40000000 251.880 297610 -3539 363093 46075818 -23697210 374.450 63662102 63662102http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=458985


BIST