Ana Sayfa***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )----

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

10 Ağustos 2015 - 19:22 www.borsagundem.com

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 30.062.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 6.538.479 7.262.565
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.857 199.820
Finansal Yatırımlar 3 3.894.830 4.505.557
Ticari Alacaklar 559 1.810.559
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 13 559 559
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.810.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 4 1.847.108 30.933
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4,13 1.843.108
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4 4.000 30.933
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 887 4.880
Diğer Dönen Varlıklar 792.238 710.816
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 72.215.599 100.656.686
Finansal Yatırımlar 3 71.940.066 99.400.529
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 4 916.536
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4,13 916.536
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 274.554 337.467
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 979 2.154
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 979 2.154
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 78.754.078 107.919.251

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.374.406 7.950.026
Kısa Vadeli Borçlanmalar 6.728.048 6.820.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 148.022 148.022
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 169.652 76.246
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 13 49.277 3.115
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 120.375 73.131
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 19.534
Diğer Borçlar 4 291.152 890.640
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4,13 185.463 816.049
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4 105.689 74.591
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar 17.998 15.118
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 17.998 15.118
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.717.570 13.040.883
Uzun Vadeli Borçlanmalar 109.727 128.283
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 24.967 21.815
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 24.967 21.815
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 11 7.582.876 12.890.785
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 63.662.102 86.928.342
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 63.662.102 86.928.342
Ödenmiş Sermaye 6 40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 6 251.880 251.880
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 297.610 297.610
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.539 -4.384
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar -3.539 -4.384
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 374.450 -55.675
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 374.450 -55.675
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6 363.093 363.093
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 6 46.075.818 10.491.052
Net Dönem Karı/Zararı -23.697.210 35.584.766
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 78.754.078 107.919.251http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=458982


BIST