Ana Sayfa***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

10 Ağustos 2015 - 19:03 www.borsagundem.com

***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 01.01.2014 - 30.06.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 19.577.892 -1.195.571
Dönem Karı/Zararı 16.741.524 16.620.645
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 15.153.938 7.616.412
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 19 8.668.288 7.292.673
- Finansman Giderleri/(Gelirleri), Net 21,22 -283.109 -1.925.420
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü Karşılığı 14 339.536 723.677
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Teşvik İkramiye Karşılıkları 13 62.892 32.361
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Diğer Prim Karşılıkları 13 418.519
- Kullanılmamış İzin Karşılığı 0 339.696
- Karşılıkların Geri Çevrilmesi 13 103.061 -644.268
- Özkaynak Yöntemiyle Muhasebeleştirilen İştiraklerin Karlarındaki Değişim 10 -176.479 -404.489
- Maliyet Gider Karşılıkları/(Geri Çevrilmesi) 13 -225.504 12.591
- Türev Araçlar Tahakkuklar -627.733 -1.949.416
- Gerçekleşen Türev Araç Tahakkuk Geri Çevrimi 528.000 0
- Şüpheli Alacak Karşılığı 7 1.436.074 73.969
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 4.804.812 4.281.979
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 20 105.581 -216.941
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -12.317.570 -25.432.628
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 4.333.900 -8.269.780
- Diğer Ticari Alacaklar ve İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Değişim -14.162.367 -18.076.644
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer Dönen Varlıklar ve Alacaklardaki Değişim 5.162.492 6.507.406
- Diğer Duran Varlıklardaki Değişim -2.469.200 1.059.674
- Diğer Ticari ve İlişkili Taraflara Borçlardaki Değişim 5.402.813 8.117.105
- Ödenen Kıdem Tazminatı -352.286 -717.995
- Şüpheli Alacaklardan Tahsilatlar -298.462 -12.311
- Ödenen vergi -11.967.370 -9.527.765
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler