Ana Sayfa***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )----

***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

10 Ağustos 2015 - 19:03 www.borsagundem.com

***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-30.06.2015 01.04.2015-30.06.2015 01.01.2014-30.06.2014 01.04.20145-30.06.2014
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 18 146.718.124 95.340.734 137.256.039 79.147.673
Satışların Maliyeti (-) 18 -111.863.972 -71.236.424 -108.165.511 -62.700.020
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 34.854.452 24.104.310 29.090.528 16.447.653
Genel Yönetim Giderleri (-) -9.249.883 -4.795.104 -8.973.841 -4.715.609
Pazarlama Giderleri (-) -2.227.673 -1.070.663 -2.032.452 -990.408
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20 2.938.582 1.906.385 1.621.337 971.185
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 20 -2.466.576 -1.892.272 -1.405.533 -1.705.373
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 23.848.902 18.252.656 18.300.039 10.007.448
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 176.479 140.664 404.487 204.056
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 24.025.381 18.393.320 18.704.526 10.211.504
Finansman Geliri 21 2.737.730 1.210.396 4.991.276 2.625.721
Finansman Giderleri (-) 22 -5.348.775 -960.602 -2.793.178 -1.757.457
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 21.414.336 18.643.114 20.902.624 11.079.768
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri -4.672.812 -4.197.257 -4.281.979 -2.262.578
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 16 -5.825.916 -4.032.008 -3.168.981 -2.250.820
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 16 1.153.104 -165.249 -1.112.998 -11.758
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 16.741.524 14.445.857 16.620.645 8.817.190

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0

DÖNEM KARI/ZARARI 16.741.524 14.445.857 16.620.645 8.817.190

Dönem Karı/Zararının Dağılımı 16.741.524 14.445.857 16.620.645 8.817.190
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları 16.741.524 14.445.857 16.620.645 8.817.190

Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç

DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 462.059 462.059
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -82.426 -82.426
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 660.000 660.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -115.515 -115.515
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -115.515 -115.515
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR 462.059 462.059

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 17.203.583 14.907.916 16.620.645 8.817.190

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları 0http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=458961


BIST