Ana Sayfa***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )----

***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

10 Ağustos 2015 - 19:03 www.borsagundem.com

***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 30.062.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 150.322.786 172.131.584
Nakit ve Nakit Benzerleri 4 21.389.163 46.635.594
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 7 89.289.088 76.435.927
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 23 3.708.017 1.187.324
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 85.581.071 75.248.603
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 490.942 279.385
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 490.942 279.385
Türev Araçlar
Stoklar 9 34.651.646 38.985.546
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar 15 4.501.947 9.795.132
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 315.854.864 279.121.930
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 571.658 459.143
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 571.658 459.143
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 10 3.322.207 3.167.515
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 11 298.471.461 265.605.018
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.780.126 1.127.139
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12 1.780.126 1.127.139
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı 16 539.226 62.129
Diğer Duran Varlıklar 15 11.170.186 8.700.986
TOPLAM VARLIKLAR 466.177.650 451.253.514

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 74.305.230 69.578.796
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 3.500.000 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 7 53.729.714 48.063.078
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 23 24.905.683 23.634.701
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 28.824.031 24.428.377
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar 8 2.707.540 3.420.388
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.707.540 3.420.388
Türev Araçlar 6 405.267 1.033.000
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 16 5.825.916 11.967.369
Kısa Vadeli Karşılıklar 13 3.951.126 3.655.050
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.951.126 3.655.050
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15 4.185.667 1.439.911
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.209.024 9.636.948
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.940.083 3.807.515
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14 3.238.865 3.169.189
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 13 701.218 638.326
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 16 5.268.941 5.829.433
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 382.663.396 372.037.770
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 382.663.396 372.037.770
Ödenmiş Sermaye 17 131.559.120 131.559.120
Sermaye Düzeltme Farkları 17 39.080.543 39.080.543
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 17 7.759.708 7.759.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -881.114 -815.173
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar -881.114 -815.173
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -528.000
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -528.000
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17 8.702.027 6.345.477
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 17 179.701.588 137.668.190
Net Dönem Karı/Zararı 16.741.524 50.967.905
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 466.177.650 451.253.514http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=458960


BIST