Ana Sayfa***YONGA***YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )----

***YONGA***YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

10 Ağustos 2015 - 18:02 www.borsagundem.com

***YONGA***YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ:10.08.2015
KARAR SAYISI :15/2015
Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yukarıda isimleri yazılı Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak oy birliği ile aşağıdaki kararı almışlardır:

Finansal Raporlarının kabulüne ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:11-14.1 Sayılı Tebliğin İkinci Bölümünün 9.Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı.

a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:11-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolarının tarafımızca incelendiğini,

b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın
yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Başkan ve Murahhas Üye Başkan Vekili
MEHMET BEKİR ŞASA MUSTAFA TURGUT DALAMAN
15833341244 17812846658
Üye Üye Üye
SAFİYE AYLİN ŞASA SİNAN SOYLU AZİZ ŞASA
15824341536 20059771720 15830341308http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=458603


BIST