Ana Sayfa***MIPAZ***MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***MIPAZ***MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

07 Ağustos 2015 - 20:22 www.borsagundem.com

***MIPAZ***MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015-30.06.2015 01.01.2014-30.06.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 691.595 1.309.957
Dönem Karı/Zararı -732.671 -1.559.076
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -886.354 -89.199
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10,11 7.013 8.872
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem tazminatı karşılığı 14 11.551 19.326
-İzin hakları karşılığı / iptali 14 7.203 -56.984
-Davalar için ayrılan karşılıklar 21 13.000 17.251
Konusu kalmayan karşılıklar 21 -33.039 -2.350
Stok değer düşüklüğü karşılığı iptali 7 -595.497 0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz geliri 21 -400.820 -138.272
Faiz gideri 22 5.105 31.707
- Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman geliri 21 -95.835 -41.245
-Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler
-Ertelenmiş vergi gideri 23 194.965 76.475
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler 21 0 -3.979
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 1.936.413 2.856.802
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 2.154.337 2.621.796
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -279.295 538.545
-İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış 0 12.415
- Diğer duran ve dönen varlıklardaki (artış)/ azalış -94.426 6.175
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 18.121 -32.526
- Diğer yükümlülükler ve borç karşılıklarındaki (azalış)/artış 144.593 -80.270
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki azalış -3.840 -29.888
- İlişkili taraflara borçlardaki azalış -3.077 -179.445
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 317.388 1.208.527
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 395.381 137.952
Ödenen kıdem tazminatları 14 0 -36.522
Ödenen dava karşılıkları 12 -21.174 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 0 4.237
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit 0 4.237
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 0 -11.045.509
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 72.121
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 -10.743.090
Ödenen Faiz 0 -374.540
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 691.595 -9.731.315
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 691.595 -9.731.315
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 7.035.595 12.912.276
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 7.727.190 3.180.961http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=458228


BIST