Ana Sayfa***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )----

***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

05 Ağustos 2015 - 21:54 www.borsagundem.com

***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ:05.08.2015
KARAR SAYISI :134
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI


Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesinin görüşü alınarak, Yönetim Kurulumuzun 05.08.2015 tarih ve 134 sayılı kararı ile onaylanmış 01.01.2015-30.06.2015 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ"i uyarınca, TMS/TFRS hükümlerine göre hazırlanan bağımsız incelemeden geçmiş konsolide olmayan finansal tablolarımız ve ara dönem faaliyet raporumuz ekte sunulmuştur.

- Konsolide olmayan finansal tablolar ve ara dönem faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiğini

- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

-İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

AFYON
ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=456966


BIST