Ana Sayfa***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )----

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

05 Ağustos 2015 - 21:41 www.borsagundem.com

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10002 Sokak No: 45 Çiğli
Telefon 232 - 3767450
Faks 232 - 3767458
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 3767450
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 3767458
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 05.08.2015 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü?nün 4050-Kyaka-567 sicil numarasında kayıtlı bulunan Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi?nin, 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 05 Ağustos 2015 tarihinde, saat 10.00?da, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10000 Sokak, No: 7, Çiğli, İzmir adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü?nün 04.08.2015 tarih ve 52101085/431.03 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Ömre Yılmaz ve Mahmut Şaşmaz nezaretinde yapılmıştır.
? Toplantıya ait davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu?nun (?TTK?) ilgili madde hükümleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (?SerPK?) ve Şirket Esas Sözleşmesi?nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde toplantıdan 21 gün önce, 10.07.2015 tarih ve 8860 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi?nin 638., 639. ve 640. sayfalarında, 13.07.2015 tarihli ulusal çapta yayımlanan Dünya Gazetesi ve Ticaret Gazetesi?nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu?nda (?KAP?), Şirket?in www.bakambalaj.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu?nun (?MKK?) Elektronik Genel Kurul Sistemi?nde (?EGKS?) ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinin adreslerine 10.07.2015 tarihinde Pasaport-İzmir postanesinden iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı,

? Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evrak dâhil şirket esas sözleşmesi ve pay defterinin toplantı mahallinde hazır olduğu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.?yi temsilen Denetçi Ayşegül Özkan?ın toplantıda hazır bulunduğu,

? Hazır Bulunanlar Listesi?nin tetkikinden, Şirket?in toplam 36.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 36.000.000 adet paydan 1.439.161,00TL sermayeye karşılık 143.916.100 adet hissenin asaleten, 27.753.274 TL sermayeye karşılık 2.775.327.400 adet hissenin temsilen olmak üzere toplam 29.192.435 Türk Lirası sermayeye karşılık toplam 2.919.243.500 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek kanun, gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu,
tespit edilmiştir.
TTK?nın 1527. madde hükmü gereğince Şirket?in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği belirlenmiştir. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı?nın ardından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Şirket?in Yatırımcı İlişkileri Birimi?nden Duygu Tunalıgil görevlendirilmiştir.
Bakanlık Temsilcisi tarafından 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı?nın açılmasında yasal bir engel olmadığının açıklanması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Elektronik ortamda genel kurula katılan pay sahibinin olmadığı EGKS sistemi üzerinden ve alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilmiştir.
devamı ekli yayınlanan toplantı tutanağında yer almaktadır.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli TaksitliPay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt - 1. Taksit (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt - 2. Taksit (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt - 3. Taksit (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net - 1. Taksit (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net - 2. Taksit (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net - 3. Taksit (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Toplam Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Toplam Nakit Kar Payı - Net (TL)
C Grubu,BAKAB(Eski),TRABAKAB91D3 0,1388889 0,1388889 0,1388889 0,1180555 0,1180555 0,1180555 0,4166667 0,3541665
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREBAKB00012 0,1388889 0,1388889 0,1388889 0,1180555 0,1180555 0,1180555 0,4166667 0,3541665
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREBAKB00020 0,1388889 0,1388889 0,1388889 0,1180555 0,1180555 0,1180555 0,4166667 0,3541665
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi - 1. Taksit Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi - 2. Taksit Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi - 3. Taksit
31.08.2015 30.09.2015 31.10.2015
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayırhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=456965


BIST