Ana Sayfa***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

04 Ağustos 2015 - 17:46 www.borsagundem.com

***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015-30.06.2015 01.01.2014-30.06.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 4.335.137 14.032.310
Dönem Karı/Zararı 592.807 1.103.997
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 840.058 537.591
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11-12 1.399.832 986.024
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler -373.159 -713.322
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 8 936.983 647.511
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -1.712.047
Tahakkuk Etmemiş Fin. Gideri/Geliri 6-7 -58.442 -13.138
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 1.098.980
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler -452.089 -434.171
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 64.687
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 1.053.675 12.136.443
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -2.462.416 5.980.319
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 -17.142.328 -3.967.120
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 783.427 3.696.565
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 11.814.876 -469.592
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler 8.207.950 7.039.210
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -147.834 -142.939
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 2.486.540 13.778.031
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 1.627.223
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 221.374 254.279
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -25.510.804 -2.585.150
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 13.408.603
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11-12 -33.556.213 -2.539.229
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Vadeli Mevduat Edinimi Nakit Çıkışı 4 -5.448.018 -45.921
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 84.824
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 22.457.067 17.112.265
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 13.845.901
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 5 67.558.642
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 5 -50.934.189 -1.733.636
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 5.832.614
Sermaye Taahhüt Borcunun Ödenmesinden Nakit Girişi 5.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1.281.400 28.559.425
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 767.453
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 2.048.853 28.559.425
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 10.956.909 737.283
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 13.005.762 29.296.708http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=456570


BIST