Ana Sayfa***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )----

***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

04 Ağustos 2015 - 17:46 www.borsagundem.com

***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015-30.06.2015 01.01.2014-30.06.2014 01.04.2015-30.06.2015 01.04.2014-30.06.2014
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 13 40.739.556 31.182.861 24.090.962 16.715.754
Satışların Maliyeti (-) 13 -35.022.915 -27.355.341 -20.032.508 -15.026.671
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 5.716.641 3.827.520 4.058.454 1.689.083
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.261.723 -626.082 -820.170 -357.941
Pazarlama Giderleri (-) -1.249.394 -280.794 -873.188 -215.032
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 14 8.040.988 1.326.216 2.598.702 23.122
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 14 -2.170.469 -1.851.232 -1.128.017 -1.149.084
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 9.076.043 2.395.628 3.835.781 -9.852
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.488.809 1.091.352 983.411 586.229
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 10.564.852 3.486.980 4.819.192 576.377
Finansman Giderleri (-) 16 -12.916.868 -4.749.736 -5.112.104 -1.848.909
Finansman Gelirleri (-) 15 2.773.754 2.674.577 1.340.193 2.190.844
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 421.738 1.411.821 1.047.281 918.312
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri 171.069 -307.824 41.158 -276.184
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -225.022 -227.793 -225.022 -62.219
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 396.091 -80.031 266.180 -213.965
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 592.807 1.103.997 1.088.439 642.128

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI 592.807 1.103.997 1.088.439 642.128

Dönem Karı/Zararının Dağılımı 592.807 1.103.997 1.088.439 642.128
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları 592.807 1.103.997 1.088.439 642.128

Pay Başına Kazanç 17 0 0 0 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0 0 0 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç

DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 138.568 60.841 42.998 -11.467
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 173.210 76.051 53.748 -14.334
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -34.642 -15.210 -10.750 2.867
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -34.642 -15.210 -10.750 2.867

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR 138.568 60.841 42.998 -11.467

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 731.375 1.164.838 1.131.437 630.661

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 731.375 1.164.838 1.131.437 630.661
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları 731.375 1.164.838 1.131.437 630.661http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=456569


BIST