Ana Sayfa***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )----

***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

04 Ağustos 2015 - 17:46 www.borsagundem.com

***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 30.062.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 112.349.298 82.173.986
Nakit ve Nakit Benzerleri 3 13.005.762 10.956.909
Finansal Yatırımlar 4 5.448.018
Ticari Alacaklar 6 49.358.778 32.148.513
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.698.929
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 41.659.849 32.148.513
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 7 10.302.397 10.677.212
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 8.758.244 10.054.020
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.544.153 623.192
Türev Araçlar
Stoklar 8 13.117.577 10.419.840
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 9 19.715.948 15.940.708
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 19.852 241.226
Diğer Dönen Varlıklar 1.380.966 1.789.578
ARA TOPLAM 112.349.298 82.173.986
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 77.704.821 61.010.818
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 11 75.690.977 56.892.136
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12 37.256 88.319
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 37.256 88.319
Peşin Ödenmiş Giderler 9 2.415.224
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.976.588 1.615.139
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 190.054.119 143.184.804

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5 91.545.449 68.615.125
Kısa Vadeli Borçlanmalar 52.823.022 52.107.943
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 12.536.398 5.210.703
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 6 20.117.880 8.443.168
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 20.117.880 8.443.168
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 648.669 370.073
Diğer Borçlar 7 161.551 92.504
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 161.551 92.504
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 4.969.607 2.058.714
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 225.022 281.020
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 63.300 51.000
ARA TOPLAM 91.545.449 68.615.125
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 50.989.726 27.782.110
Uzun Vadeli Borçlanmalar 37.704.179 20.638.694
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 12.574.832 6.599.396
Uzun Vadeli Karşılıklar 710.715 544.020
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 710.715 544.020
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 47.518.944 46.787.569
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 47.518.944 46.787.569
Ödenmiş Sermaye 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.845.901 13.845.901
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 95.520 -43.048
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Aktüeryal Kayıp/Kazançları 95.520 -43.048
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 830.261 786.553
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.154.455 189.527
Net Dönem Karı/Zararı 592.807 2.008.636
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 190.054.119 143.184.804http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=456568


BIST