Ana Sayfa***EGGUB***EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ) ----

***EGGUB***EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

30 Temmuz 2015 - 18:09 www.borsagundem.com

***EGGUB***EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 30.062.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 73.274.290 111.560.671
Nakit ve Nakit Benzerleri 4 4.510.607 31.672.875
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 12.037.902 5.614.114
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7-24 54.674 10.710
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 11.983.228 5.603.404
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 8 2.318 2.318
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 2.318 2.318
Türev Araçlar
Stoklar 9 42.644.677 62.240.289
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 13 3.715.455 1.000.066
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 22 25.489 7.213
Diğer Dönen Varlıklar 14 10.337.842 11.023.796
ARA TOPLAM 73.274.290 111.560.671
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 183.938.165 183.166.718
Finansal Yatırımlar 5 134.430 134.430
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 10 105.580.910 103.811.966
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 76.953.980 78.399.877
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 76.953.980 78.399.877
Peşin Ödenmiş Giderler 13 1.268.845 820.445
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2,21
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 257.212.455 294.727.389

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 143.733.550 170.592.434
Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 95.533.039 94.349.410
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 46.307.674 74.065.124
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7-24 22.091.505 13.958.978
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 24.216.169 60.106.146
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15 530.351 438.903
Diğer Borçlar 941.273 530.885
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8-24 77.161 77.161
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 864.112 453.724
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 14 350.663 669.281
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 22 538.831
Kısa Vadeli Karşılıklar 70.550
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15 70.550
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM 143.733.550 170.592.434
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.001.247 2.571.341
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.780.728 2.419.177
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15 2.780.728 2.419.177
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 22 220.519 152.164
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 110.477.658 121.563.614
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 110.477.658 121.563.614
Ödenmiş Sermaye 16 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 16 67.495.762 67.495.762
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.727.741 1.727.741
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -153.151 -161.427
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -153.151 -161.427
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16 2.640.787 2.483.278
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16 38.560.751 29.825.816
Net Dönem Karı/Zararı -9.794.232 10.192.444
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 257.212.455 294.727.389http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=455357


BIST

-Foreks Haber Merkezi-