Ana Sayfa***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı ) ----

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

30 Temmuz 2015 - 18:00 www.borsagundem.com

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ:30/07/2015
KARAR SAYISI :634


SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIa)30/06/2015 dönemine ilişkin finansal tabloların tarafımızca incelendiğini

b)Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibairiyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c)Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri , pasifleri ,finansal durumu ve kar ve zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve işletmenin finansal durumunu karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte,dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.


ÖZMETİN KAVASOĞLU DAVUT SELÇUKİ
YÖNETİM KURULU 2.BAŞKANI/ MURAHHAS ÜYE YÖNETİM KURULU BAŞKANIhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=455342


BIST