Ana Sayfa***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu ) ----

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )

30 Temmuz 2015 - 17:40 www.borsagundem.com

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan
Raporlama Birimi TL
Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri/İskontoları Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Yabancı Para Çevirim Farkları Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Aktüeryel Kazanç/ kayıp Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Özkaynaklar
ÖNCEKİ DÖNEM
01/01/2014 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 23,31 4311720 5.630.347 560707 1.410.611 1135923 11837401 6002021 -75.557 30813173 30813173
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
Transferler 23,31 480544 5521477 -6002021 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir 23,31 -220801 56.575 -164226 -164226
Sermaye Artırımı
Temettüler
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış 23,31 -2294470 -2294470 -2294470
30/06/2014 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 4311720 5.630.347 560707 1.410.611 1616467 15064408 -220801 -18.982 28354477 28354477

CARİ DÖNEM
01/01/2015 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 23,31 4311720 5.630.347 -67133 560707 1.410.611 1616467 13418024 5951323 -310.222 32521844 32521844
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
Transferler 23,31 513175 3206828 -5951323 -2231320 -2231320
Toplam Kapsamlı Gelir 23,31 2351815 16.409 2368224 2368224
Sermaye Artırımı
Temettüler
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış
30/06/2015 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 4311720 5.630.347 -67133 560707 1.410.611 2129642 16624852 2351815 -293.813 32658748 32658748http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=455177


BIST