Ana Sayfa***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ) ----

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

30 Temmuz 2015 - 17:40 www.borsagundem.com

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 30.062.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 14.124.908 12.473.845
Nakit ve Nakit Benzerleri 4 10.169.188 7.072.321
Finansal Yatırımlar 5 863
Ticari Alacaklar 9 3.901.581 4.934.684
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.901.581 4.934.684
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 10
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Stoklar 11
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 12 53.276 183.120
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 21 275.605
Diğer Dönen Varlıklar 22 8.115
ARA TOPLAM 14.124.908 12.473.845
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 28.335.327 26.274.884
Finansal Yatırımlar 5 50.809 50.809
Ticari Alacaklar 9 2.441.902
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.441.902
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 10 7.028 7.028
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.028 7.028
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 13
Maddi Duran Varlıklar 14 25.828.387 26.187.828
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15 2.639 4.663
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.639 4.663
Peşin Ödenmiş Giderler 12 4.562 5.831
Ertelenmiş Vergi Varlığı 30 18.725
Diğer Duran Varlıklar 22
TOPLAM VARLIKLAR 42.460.235 38.748.729

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.017.177 6.174.663
Kısa Vadeli Borçlanmalar 6
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler 7 888
Ticari Borçlar 9 144.070 677.524
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 144.070 677.524
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 20 22.931 25.452
Diğer Borçlar 10 606.680 440.554
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 543.902 379.098
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 62.778 61.456
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 12 5.970.585 5.019.713
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 30 262.385
Kısa Vadeli Karşılıklar 17 10.526 10.532
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.776 2.782
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.750 7.750
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 22
ARA TOPLAM 7.017.177 6.174.663
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.784.310 52.222
Uzun Vadeli Borçlanmalar 6
Diğer Finansal Yükümlülükler 7
Ticari Borçlar 9
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar 10
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 12 2.628.708
Uzun Vadeli Karşılıklar 17 15.884 52.222
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.884 52.222
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 30 139.718
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 22

Ö Z K A Y N A K L A R 32.658.748 32.521.844
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 32.658.748 32.521.844
Ödenmiş Sermaye 23 4.311.720 4.311.720
Sermaye Düzeltme Farkları 23 5.630.347 5.630.347
Geri Alınmış Paylar (-) 23 -67.133 -67.133
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 23 560.707 560.707
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17 -293.813 -310.222
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
-Aktüeryel Kazanç /Kayıplar -293.813 -310.222
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 23 2.129.642 1.616.467
-Diğer Yedekler 23 1.410.611 1.410.611
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 23 16.624.852 13.418.024
Net Dönem Karı/Zararı 31 2.351.815 5.951.323
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 42.460.235 38.748.729http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=455174


BIST