Ana Sayfa***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı ) ----

***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

24 Temmuz 2015 - 18:47 www.borsagundem.com

***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ:24.07.2015
KARAR SAYISI :2015/13SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI


Şirketimizin 01.01.2015 - 30.06.2015 ara hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II No:14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan
Bireysel finansal tablo ve dipnotları ile söz konusu döneme ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun

a) Tarafımızdan incelendiğini,

b) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması
sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilişkin olduğu dönem itibarıyla, mali tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, ortaklığın mali durumu ve
faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını

beyan ederiz.

Saygılarımızla,

EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Mustafa ŞAHİN Çoskun ARIK
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdürhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=454094


BIST