Ana Sayfa***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

24 Temmuz 2015 - 18:46 www.borsagundem.com

***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 01.01.2014 - 30.06.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -8.206.923 -27.102.933
Dönem Karı/Zararı 4.012.321 56.964.980
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -5.235.699 -57.934.911
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 16-17-18 104.537 50.259
- Kıdem Tazminatı Karşılığı 18-21 3.011 51.108
- Bölünme Etkisi 18-22 265.104
- Muhasebe Politikası Değişikliği Etkisi 6-23 -1.334.084
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Satılmaya Hazır Finansal Varlık GUD Artış / Azalışlar 7-18 -2.256.155 -59.884.558
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkul GUD Artış / Azalışlar 7-18 -3.907.915
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 28 820.823 2.917.260
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -6.983.545 -26.133.002
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finansal Yatırımlardaki Net Değişim 8 -65.000 -12.978.980
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -49.541 1.461.082
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Diğer Alacaklardaki Net Değişim 11 -2.970.127 -120.669
- Diğer Dönen Varlıklardaki Net Değişim 14 357
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Net Değişim 12 2.408 -106.378
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -6.049 3.287.295
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Diğer Borçlardaki Net Değişim 11 -3.895.236 -17.675.709
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -8.206.923 -27.102.933
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -27.485 -6.497
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi Duran Varlık Alımları, Net 17 -27.485 -6.497
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 7.261.717 7.493.263
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Finansal Borçlardaki Değişim 9 7.261.717 7.493.263
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -972.691 -19.616.167
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 5 -972.691 -19.616.167
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4.708.493 19.873.038
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3.735.802 256.871http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=454091


BIST