Ana Sayfa***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ) ----

***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

24 Temmuz 2015 - 18:46 www.borsagundem.com

***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 01.01.2014 - 30.06.2014 01.04.2015 - 30.06.2015 01.04.2014 - 30.06.2014
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Satışların Maliyeti (-)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR
Genel Yönetim Giderleri (-) 23 -505.325 -298.376
Pazarlama Giderleri (-)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 24 180.263 165.258
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 24 -11.404 -11
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -336.466 -133.129
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 25 6.520.852 59.884.558 6.206.735 59.884.558
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 25 -33.502 -33.502
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 6.150.884 59.884.558 6.040.104 59.884.558
Finansman Gelirleri 26 352.908 314.540
Finansman Giderleri (-) 27 -1.669.853 -1.206.415
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 4.833.939 59.884.558 5.148.229 59.884.558
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -821.618 -2.919.578 -829.866 -2.919.578
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 28 -821.618 -2.919.578 -829.866 -2.919.578
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 4.012.321 56.964.980 4.318.363 56.964.980

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI 4.012.321 56.964.980 4.318.363 56.964.980

Dönem Karı/Zararının Dağılımı 4.012.321 56.964.980 4.318.363 56.964.980
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları 4.012.321 56.964.980 4.318.363 56.964.980

Pay Başına Kazanç 0 1 0 1
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 29 0 1 0 1
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç


Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 01.01.2014 - 30.06.2014 01.04.2015 - 30.06.2015 01.04.2014 - 30.06.2014
Raporlama Birimi TL TL TL TL

DÖNEM KARI/ZARARI 4.012.321 56.964.980 4.318.363 56.964.980
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -3.182 -9.274 183 -9.274
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -3.182 -9.274 183 -9.274
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Kıdem Tazminatı Karşılığı Aktüeryal Kazanç / (Kayıp) 19 -3.977 -11.592 229 -11.592
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 28 795 2.318 -46 2.318

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR -3.182 -9.274 183 -9.274

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 4.009.139 56.955.706 4.318.546 56.955.706

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 4.009.139 56.955.706 4.318.546 56.955.706
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları 4.009.139 56.955.706 4.318.546 56.955.706http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=454090


BIST