Ana Sayfa***MMCAS***MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )----

***MMCAS***MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

14 Temmuz 2015 - 14:41 www.borsagundem.com

***MMCAS***MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

Ortaklığın Adresi : Fulya Mahallesi, Yeşilçimen Sokak, No:12, Polat Tower, Kat:6, D:65, Şişli - İST.
Telefon ve Faks Numarası : 0 212 330 40 01 Faks: 0 212 330 44 01
E-posta adresi : infodesk@mmcgroup.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0 212 330 40 01 Faks: 0 212 330 44 01
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 26.06.2015
Özet Bilgi : Şirket esas sözleşmesinin mevzuata uyum çerçevesinde 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 ve 18. maddelerinin tadili hakkında.


AÇIKLAMA:
Şirket Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantısında


a) Yönetim Kurulumuzun 26.06.2015 tarihli 2015/9 sayılı kararının aşağıdaki şekilde revize edilmesi gerekçesiyle iptaline,

b) Esas sözleşmede yer alan yönetim kurulu üyelerini aday göstermeye ilişkin imtiyazın Türk Ticaret Kanunu'nun 360'ncı maddesine uygun hale getirmek ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca gerekli değişiklikleri sağlamak amacıyla Şirketin Esas Sözleşmesi'nin 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 ve 18. Maddelerinin ekteki şekilde tadiline,

c) Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanı olan 60.000.000 TL'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" nin 5'inci maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca 50.000.000 TL olarak revize edilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca kayıtlı sermaye tavanı için verilen 2 yıllık sürenin dolması nedeniyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı süresinin 3 yıl için geçerli olacak şekilde yenilenmesi amacıyla esas sözleşmenin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6.maddesinin tadiline,

Ve tüm bu konular ile ilgili uygun görüş ve izinlerini almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına ve diğer merasimlerin tamamlanmasına karar verilmiştir.

EKİ: Esas sözleşme tadil tasarısı

Sayın, Pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=452300


BIST