Ana Sayfa***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

13 Temmuz 2015 - 14:18 www.borsagundem.com

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10002 Sokak No: 45 Çiğli
Telefon 232 - 3767450
Faks 232 - 3767458
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 3767450
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 3767458
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı


EK AÇIKLAMALAR:
05.08.2015 saat 10:00' da Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.Karar Tarihi 08.07.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 05.08.2015 10:00
Adresi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10000 Sokak, No: 7, Çiğli, İzmir
Gündem 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2.2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
3.2014 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
4.2014 yılı finansal tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
5.Güncellenen Kar Dağıtım Politikasının okunması, onaylanması ve 2014 yılı hesap dönemi kar dağıtımı hakkında karar alınması.
6.Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?ndan gerekli izinlerin alınması koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi?nin 16. ve 22. maddelerinin tadil edilmesinin müzakereye açılması ve onaylanması.
7.Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
8.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.
9.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
10.Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulunun boşalan üyeliklerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu?nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamaların onaylanması.
11.Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Şirket'in 2014 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12.2014 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemler ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13.2014 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak olan bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
14.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunun müzakere edilmesi ve karar alınması. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2014 yılı içinde yapılan yukarıda yer alan kapsamda gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında bilgi verilmesi.
15.Kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? HayırPay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
C Grubu,BAKAB(Eski),TRABAKAB91D3 0,0462000 0,03920
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREBAKB00012 0,0462000 0,03920
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREBAKB00020 0,0462000 0,03920
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
C Grubu,BAKAB(Eski),TRABAKAB91D3 0,000 0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREBAKB00012 0,000 0,00000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREBAKB00020 0,000 0,00000
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=451887


BIST